טלפון:
036494796


הישגיו של הילד לא נובעים רק מגדילה, אלא מכוח פנימי חזק להמשיך ולהתפתח

פעילויות שונות של ילדי הגן

"כאשר הילד חופשי לפתח את אישיותו. כשהוא מצליח לארגן את עצמו לצורך עבודתו ומסוגל להתמיד במטרה משלו. כאשר אנו נמנעים מלהדריך אותו צעד אחר צעד ומצליחים לשחרר אותו מההשפעה שלנו. כשאנחנו יוצרים עבורו סביבה מיוחדת המותאמת לו ותומכת בבניית אישיותו, אזי אנו יכולים לעזוב אותו לנפשו, בביטחון שהוא יוכל לפתח את תבונתו בכוחות עצמו. פעילותו המוטורית, הקוגניטיבית והחושית תודרך ותתפתח על ידי פעולות מוגדרות ומדויקות: הוא ירחץ את ידיו, יסדר וינקה את החדר, יתלבש בעצמו, יכין לעצמו ארוחת בוקר, יתאמן בכתיבה, יעבוד עם מספרים שעות ארוכות וייצור עבודות אומנות מקוריות. הוא יבחר את המטלות המשרתות את צרכי ההתפתחות שלו ויתמיד בהן כי הילד נמשך לאביזרים השונים על ידי העניין שהם מעוררים בו. הוא מובל על ידם להבדיל בין הדברים השונים, לבחור בניהם וללמוד מטעויותיו בעצמו. הישגיו של הילד לא נובעים רק מגדילה, אלא מכוח פנימי חזק להמשיך ולהתפתח." נעמי סטיוארט

בנייהMontessori