טלפון:
036494796


מסיבת סוף שנה ילדי בית הספר שנת תשעה 2015

למסיבת סוף השנה הילדים בחרו להכין "מוזיאון ילדי החופש ללמוד".
את הפעילות והכנות הילדים בחרו לשמור בסוד. הם התחלקו לשתי קבוצות: קבוצת שבט המאיה וקבוצת יוון העתיקה. במשך חודשים הילדים חקרו ולמדו על שני הנושאים הללו והתוצאה הסופית ברורות מהתמונות.